Choose your languageSAFE TRAVEL – ASPEKT THE UNEXPECTED

DSC_6820

 Na polskich drogach już od 25 lat lawinowo przybywa samochodów. Jednocześnie nasze życie nabrało tempa. Stres związany z pracą i życiem w pośpiechu jest potęgowany przez ogromne korki, źle ustawioną sygnalizację świetlną w miastach, nierówne i często dziurawe drogi, w końcu przez wszechobecne remonty. To dlatego na naszych drogach jest sporo emocji, a często niestety agresji.

DSC_6821

Cele szkolenia: Wyposażenie kierowców w umiejętności trafnej oceny sytuacji oraz obrony przed agresją ze strony innych kierowców. Dodatkowym i ważnym elementem jest obrona przed rozbojem na drodze lub parkingu DSC_6822

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest adresowane do kierowców. Zarówno tych używających na co dzień własnych pojazdów, jak również kierowców zawodowych.

297982_283606578336024_1792436291_n

Nauczymy Cię:

  • Uważności pozwalającej na unikanie zagrożeń związanych z agresją na drodze.
  • Trafnej oceny sytuacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu oraz reagowania stosownie do stopnia zagrożenia.
  • Wykorzystania pojazdu jako elementu obrony przed atakiem.
  • Sposobów sprawnej ewakuacji z pojazdu